Neem contact met ons op!

Op deze pagina vind je alle contactgegevens van Webdesign City.

Website laten maken

U

Goed gevonden worden

Online adverteren

Hoger in Google? Meer bezoekers & omzet, een effectieve website? Wij weten hoe het moet! 

Waarom mensen kiezen voor Webdesign City.

KLANT IS KONING

Bij ons staat de klant centraal, ook na oplevering van de website of het behalen van de afgesproken resultaten.

FLEXIBEL

Of het nu gaat om speciale wensen, flexibiliteit in betalingen andere zaken, wij denken altijd mee en zijn maximaal flexibel.

RESULTAATGERICHT

Wij streven altijd naar meer relevante bezoekers, goede posities in Google en mooie websites die voor je werken. Alles meetbaar en concreet!

ZEER ERVAREN

Wij zijn al ruim 18 jaar online actief en hebben ervaring in alle sectoren, en van groot tot klein. Honderden tevreden klanten gingen je voor.

TRANSPARANT

Wij zijn altijd duidelijk over dat wat je van ons kan verwachten. Bij ons geen onaangename verrassingen.

NO NONSENS

Wij zijn duidelijk en houden de zaken graag makkelijk, zodat je precies weet wat wij doen en wat je kan verwachten.

Je kan ons bellen, mailen of appen. Heb je vragen, wil je informatie of ben je benieuwd wat wij voor je kunnen doen? Laat het weten. Onderstaand de contactgegevens.

Lokatie & telefoon

Spaarnhovenstraat 9

2022 TH Haarlem

06 83182786

Rekening # & BTW

NL001634313B45

NL47KNAB0257856196

Mail & KvK#

Info@webdesigncity.nl

72887346

Privacy, cookies & de algemene voorwaarden

Lees en download de algemene voorwaarden. Lees hoe wij met jouw privacy omgaan en lees hoe wij omgaan met cookies. Heb je vragen, laat het ons dan weten!

Privacy verklaring van Webdesign City

Privacy verklaring van Webdesign City / Studio Nice.

In Europa is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening Gegevensbescherming van kracht. In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Algemeen
U leest op dit moment de privacy verklaring van Webdesign City / Studio Nice. Webdesign City / Studio Nice is een creatief bureau dat zich bezig houdt met online marketing, het bouwen van websites, grafisch design en het geven van workshops. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Webdesign City / Studio Nice verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Webdesign City / Studio Nice, neem dan gerust contact op!

Doel van de gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Webdesign City / Studio Nice. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
Het kan voorkomen dat Webdesign City / Studio Nice nieuwsbrieven verstuurt. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Webdesign City / Studio Nice. Daarnaast is het mogelijk dat u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Webdesign City / Studio Nice via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, , e-mailadres, telefoonnummer, verblijfsplaats, ophaal en inlever locatie van het voertuig en eventueel uw aanvullende vragen en of opmerkingen.

Analytics
De website van Webdesign City / Studio Nice verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties zoals onze partners.

Google Adwords
Sommige bezoekers komen via Adwords binnen. Adwords is advertentie programma van Google. Bezoekers die van Adwords afkomstig zijn worden gevolgd middels een cookie zodat wij kunnen bepalen of de advertenties relevante bezoekers naar onze website halen.

Ontvangers van de gegevens
De gegevens die Webdesign City / Studio Nice ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Totaal Domein
Als u contact opneemt via de formulieren, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Totaal Domein. Gegevens die u achterlaat op de website van Webdesign City / Studio Nice zijn op de servers van Totaal Domein opgeslagen

Lokale PC
Data afkomstig van de website wordt via de website naar info@webdesigncity.nl verzonden. De data afkomstig van de website worden op een lokale PC verder verwerkt. Zodra de data is verwerkt en niet meer relevant wordt deze verwijdert. Lokale werkstations zijn goed beveiligd.

Bewaarperiode van de gegevens
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Webdesign City / Studio Nice, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Webdesign City / Studio Nice of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps verificatie. Bij deze tweestaps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Webdesign City / Studio Nice. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Webdesign City / Studio Nice privé is. Uw herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Webdesign City / Studio Nice ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
De website wordt structureel up to date gehouden door steeds de nieuwste plug-in en WordPress updates te installeren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van aanvullende maatregelen zoals malware scanners en firewalls om de website(s) van Webdesign City / Studio Nice veilig te houden.

Wat zijn uw rechten?
Recht op inzage
U hebt het recht om altijd uw gegevens op te vragen die bij Webdesign City / Studio Nice vastgelegd en bewaard worden. Dit doe uw door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Webdesign City / Studio Nice. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten verbeteren door Webdesign City / Studio Nice. Uw gegevens over de nieuwsbrief kan uw aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Webdesign City / Studio Nice opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb uw het recht op overdracht. Hierbij dient Webdesign City / Studio Nice al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil u niet langer dat uw gegevens bij Webdesign City / Studio Nice vastgelegd zijn? Dan heb uw het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Webdesign City / Studio Nice niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil u niet dat Webdesign City / Studio Nice uw gegevens gebruikt? Dan heb uw het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@BacktoBasicbonaire.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren

Wat zijn onze plichten?
Webdesign City / Studio Nice verwerkt persoonsgegevens vanwege een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Webdesign City / Studio Nice via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Webdesign City / Studio Nice de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Webdesign City / Studio Nice met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Webdesign City / Studio Nice behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Webdesign City / Studio Nice dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Webdesign City / Studio Nice te beschermen. Daarbij proberen wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb uw toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Webdesign City
Spaarnhovenstraat 9
2022 TH Haarlem
Info@webdesigncity.nl

De algemene voorwaarden van Webdesign City

Artikel 1: Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en Webdesign City tot stand te komen overeenkomst.
2.De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder.
3.De overeenkomst wordt gesloten door beide partijen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4.Een offerte van Webdesign City is vrijblijvend en drie maanden geldig
5.De overeenkomst tussen opdrachtgever en Webdesign City komt tot stand op het moment dat de offerte van Webdesign City schriftelijk wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Webdesign City aanvangen.
6.Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs.
7.Als opdrachtgever de opdracht aan Webdesign City heeft verleend om deze door Webdesign City te laten uitvoeren, is Webdesign City gerechtigd een andere persoon de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing.
8.De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortvloeit dat deze onbepaalde tijd is aangegaan.
9.Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaatsvinden.

Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden
A. Algemeen
1.In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Webdesign City uit te voeren werkzaamheden.
2.Webdesign City zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Webdesign City vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
3.Webdesign City is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
4.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Webdesign City de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
5.Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Webdesign City is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
6.Webdesign City behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.
7.Indien Webdesign City op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Webdesign City vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Webdesign City. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren van meer dan 10% en/of van het geoffreerde bedrag van meer dan 10%.
8.Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
9.Webdesign City is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of bij onderhoud. Webdesign City zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
10.Webdesign City spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is maar niet als opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Webdesign City.

B. Ontwerpen en bouwen van een website
1.Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle nodige licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
2.Webdesign City heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Webdesign City voor aanspraken van derden ter zake.
3.Webdesign City zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief opensourcesoftware, bij de ontwikkeling van een website.
4.Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Webdesign City zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
5.Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal de broncode van een ontwikkelde website aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
6.Opdrachtgever vrijwaart Webdesign City voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat Webdesign City kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en Webdesign City daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Webdesign City heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan Webdesign City verstrekte bronmaterialen.
7.Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Webdesign City te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
8.Webdesign City zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te bespreken en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.
9.Indien expliciet schriftelijk overeengekomen levert Webdesign City een website op met een instructievideo.

C. Onderhoud aan een website
1.Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plug-ins te worden uitgevoerd zo snel mogelijk na een release.
2.Op verzoek van Webdesign City zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.
3.Webdesign City biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement.
4.Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door Webdesign City. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plug-ins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Webdesign City dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.
5.Webdesign City is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. Webdesign City is gerechtigd bepaalde updates of plug-ins niet te installeren als naar het oordeel van Webdesign City dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
6.Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
7.Mocht de opdrachtgever met Webdesign City overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plug-ins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Webdesign City trachten op te lossen tegen geldend uurtarief, voor 2020 is dit gesteld op €42.50,- exclusief btw.
8.Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Webdesign City deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever Opdrachtgever zal zorg dragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Webdesign City voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie.  Als sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Webdesign City deze aan de Opdrachtgever doorberekenen.
9.Webdesign City zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Als naar het oordeel van Webdesign City een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Webdesign City dit schriftelijk melden aan opdrachtgever. Als opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Webdesign City deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Webdesign City. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door Webdesign City tegen geldend uurtarief.
10.Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, maar niet als opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Webdesign City heeft gemeld en Webdesign City deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Webdesign City kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
11.Indien Webdesign City en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Webdesign City ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Webdesign City zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Webdesign City kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.
12.Webdesign City zal zich inspannen om de kennis omtrent de software op peil te houden. Indien van toepassing zal Webdesign City advies uitbrengen aan opdrachtgever.

D. Webhosting
1.De hosting die Webdesign City biedt, bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen.
2.Indien de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is Webdesign City gerechtigd opdrachtgever daar voor te factureren.
3.De hosting van de website van opdrachtgever zal worden verzorgd door Webdesign City. Als opdrachtgever een andere hostingprovider verkiest zal Webdesign City het meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever.
4.Webdesign City is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaam registrant of anderen waarop Webdesign City geen invloed kan uitoefenen.
5.Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig tegenover derden is. Opdrachtgever vrijwaart Webdesign City voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door Webdesign City is geregistreerd.
6.Webdesign City kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.
7.Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.
8.Webdesign City kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.
9.Webdesign City kan opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen, indien Webdesign City (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. Opdrachtgever dient op eerste verzoek over informatie geheel te verwijderen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft, is Webdesign City gerechtigd de informatie zelf te verwijderen dan wel opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.
10.Als Webdesign City werkzaamheden voor opdrachtgever verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.
11.Webdesign City kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient Webdesign City wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).
12.Webdesign City heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server, maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.
13.Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Webdesign City is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.
14.Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. Webdesign City zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
15.De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

D. Workshops / Doe het zelf pakketten
1.Met inschrijving voor een individuele workshop via de site van Webdesign City verplicht Opdrachtgever zich tot betaling van de daarvoor te ontvangen factuur.
2.De factuur dient te worden voldaan voor aanvang van de geplande workshop.
3.Aanschaf van te gebruiken themes en evt. licenties voor plug-ins komen voor rekening van de Opdrachtgever.
4.De workshop wordt in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Webdesign City ingepland. De workshop omvat in totaal vier uur, die maximaal over twee data kunnen worden verdeeld.
5.Opdrachtgever verplicht zich om alle benodigde materialen beschikbaar te hebben ten tijde van de workshop.
6.Opdrachtgever laat zich adviseren t.b.v. geschikte themes, maar is zelf verantwoordelijk voor de keuze. Mocht evt. gekozen theme meer kennis en werk vergen om te gebruiken dan binnen de beschikbare tijd haalbaar is, dan kan Webdesign City tegen meerwerk een vervolgafspraak maken.
7.Extra werkzaamheden aan de site, uit te voeren door Webdesign City in opdracht van de Opdrachtgever, worden achteraf in rekening gebracht op basis van het geldend uurtarief.
8.Webdesign City zal zich inspannen om binnen de beschikbare tijd de Opdrachtgever een zo optimaal mogelijk resultaat te laten behalen, als zijnde een eenvoudige website met pagina’s, menu en contactformulier en voorzien van een bestaande template.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever
1.Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en indien van toepassing benodigd personeel hiervoor beschikbaar houden.
2.Opdrachtgever staat jegens Webdesign City in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Webdesign City van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door Webdesign City gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
3.Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en personeel zoals omschreven in artikel 3 leden 1 en 2 zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Webdesign City, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Webdesign City gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan.
5.Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van opdrachtgever:
6.Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties tijdig door aan Webdesign City
7.Opdrachtgever keurt de website na oplevering tijdig (binnen de gestelde termijn van tien werkdagen).
8.Indien er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden door Webdesign City aangeschaft voor rekening van opdrachtgever. Webdesign City wordt gevrijwaard van aanspraken van derden bij de installatie en onderhoud van betreffende software.
9.Opdrachtgever onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
1.Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij Webdesign City en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. Opdrachtgever zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.
2.Indien enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van Webdesign City naar opdrachtgever, behoudt Webdesign City een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de website en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen.
3.Webdesign City behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
4.Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen.
5.Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals open-source licenties, of software van derden die onderdeel zijn van de door Webdesign City ontwikkelde website. Indien deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door Webdesign City ontwikkelde website, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.

Artikel 5: Prijs en betaling
1.Prijzen voor websites worden overeengekomen in offerte en zijn derhalve bepaald. Indien echter het project langer duurt dan overeengekomen en dit niet te wijten is aan Webdesign City kunnen prijzen tussentijds worden aangepast.
2.Webdesign City factureert 50% van het bedrag van de offerte voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht.
3.Webdesign City factureert beheer- en andere werkzaamheden op basis van haar uurtarief, (waaronder kosten van door haar ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
Webdesign City factureert onderhoudsabonnementen, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm, voorafgaande aan de periode waarop het abonnement betrekking heeft.
4.Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 7 of 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is Webdesign City gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Webdesign City, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
5.Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings-)verplichtingen is Webdesign City gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen, de webhosting stil te leggen of het onderhoud uit te stellen.
6.Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Webdesign City maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40.
7.Prijsafspraken m.b.t. hosting en onderhoud kunnen tussentijds worden aangepast. Webdesign City zal opdrachtgever altijd schriftelijk op de hoogte stellen van deze voorgenomen prijsaanpassing. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat, heeft hij de mogelijkheid tot het kosteloos ontbinden van het betreffende contract.
8.Bij onvoorziene kosten is Webdesign City gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.
Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de opdracht
1.In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Webdesign City te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.
2.In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.
3.In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Webdesign City gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Webdesign City is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. Webdesign City zal hierover melding doen aan opdrachtgever.
4.Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
5.De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een van de partijen, tenzij anders overeengekomen.
6.Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
7.Webdesign City behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.Webdesign City is slechts aansprakelijk, indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Webdesign City.
2.De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het aan Webdesign City verschuldigde bedrag door beide partijen overeengekomen in offerte.
3.Voorts geldt dat, indien de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van Webdesign City beperkt is tot het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.Indien voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft worden uitgevoerd tegen een uurtarief, is de aansprakelijkheid van Webdesign City beperkt tot vijf (5) maal het in de offerte vermelde uurtarief.
5.Webdesign City is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Webdesign City voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
6.De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid vergeleken met meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt Webdesign City aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding.
7.Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Webdesign City geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
8.Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
9.Webdesign City zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Webdesign City is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Webdesign City werken.
10.Opdrachtgever vrijwaart Webdesign City ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor opdrachtgever (nog te) verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Webdesign City. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Webdesign City in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 8: Privacy bepalingen
1.Uw persoonsgegevens worden door Webdesign City slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
2.Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Webdesign City verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
3.Voor verdere privacybepalingen verwijst Webdesign City naar de hiervoor opgestelde Privacyverklaring.

Artikel 9: Overige bepalingen
1.Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Webdesign City zetelt.
3.Indien Webdesign City op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, maar niet als in dat geval tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

Cookies

Wat zijn Cookies?
Op onze websites maken wij gebruik van cookies die uw browser (het programma waarmee u websites leest) opslaat op uw computer. Een cookie is een klein tekstbestandje waarin gebruikers instellingen en andere informatie worden opgeslagen. Dit bestandje wordt bij het bezoeken van een website naar uw computer verzonden. Cookies kunnen de computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen.

Cookies worden gebruikt om handelingen voor u als gebruiker te vergemakkelijken en/of om een bepaalde functionaliteit te bewerkstelligen. Webdesign City / Studio Nice maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten.

Technische en tracking-cookies
Op de website van Webdesign City / Studio Nice wordt gebruik gemaakt van twee soorten cookies: technische en tracing-cookies. De technische cookies zijn nodig om de site correct te laten werken. De tracing-cookies worden ingezet om ons inzicht te verschaffen in het gedrag van bezoekers op onze site om zo onze website te kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken de volgende tracing cookies:

Google Analytics & Get Clicky
Google Analytics & Get Clicky is software die inzicht verschaft in websiteverkeer naar onze websites (of alles enkelvoud of alles meervoud zou ik doen). Met Google Analytics wordt een duidelijk beeld verkregen van onder andere de bezoekersstromen, van welke andere websites bezoekers op onze website komen en paginaweergaves.

Social media-buttons en Whatsapp share (delen)
Share this is een programma waarmee gebruikers de pagina’s op onze website kunnen delen via social media en e-mail. Wanneer u gebruik maakt van Share this, worden er cookies naar uw pc verstuurd door derden.

Cookie-instellingen aanpassen in uw browser
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u bepaalde onderdelen van onze website niet kunt bezoeken.

Laten wij eens praten!

Benieuwd hoe wij jouw bedrijf online verder kunnen helpen? Een vrijblijvend advies?

Heb je een offerte liggen en wil je weten of dat scherper kan? Wil je eens een vrijblijvende check op de resultaten van je huidige webdesigner, seo specialist of Google Ads campagne?

Wij praten graag over ons vak en geloven in het delen van informatie. Ook weten wij dat ondernemers alleen investeren als deze investering geld op levert, zo simpel is het!

Onderwerp

14 + 4 =

Pin It on Pinterest